Isnin, 29 Jun 2009

BAB 11 SABAH

LATAR BELAKANG SEJARAH
Berasal daripada nama sejenis pisang ’Saba’.
Mempunyai pertalian dengan kesultanan Brunei dan Sulu, Tida jenis pemerintahan iaitu Politik kesukuan, politik kesultanan dan Politik ketua bebas.
Politik kesukuan diamalkan di kawasan pedalaman
Kesultanan sulu mendapat kawasan kerana membantu menghapuskan lanun.

MASYARAKAT SABAH
Terdapat 30 Etnik – Kadazan, Bajau, Melayu-Brunei, Murut, Suluk, Sungei, Kedayan dan Bisaya.
Penduduk berdasarkan kawasan juga diamalkan,
Pesisiran Pantai – Melayu-Brunei, Bajau dan Suluk
Lembah Sungai – Pandai barat dan pedalaman barat sabah.
Pedalaman – Murut.

KEGIATAN SOSIOBUDAYA
Dipengaruhi kawasan sekeliling, peraturan., adat resan, agam dan kepercayaan.
Pendidikan secara formal -Belajar Islam, membaca al-Quran, menulis jawi.
Pendidikan Tidak formal – Pendidikan untk berikari – memanjat, memburu, bertukang, menyumpit, bersawah, menternak.
Masyarakat Sabah kaya dengan adat resam. Amalan / denda sogit, babas dan kepanasan.
Kadazan – akur dengan persekitaran
Adat Pertanian – Memuja semangat padi, pesta Menuai.
Adat Perkahwinan – Bajau diadakan pada masa bulan penuh.
Adat kematian – Murut mengamalkan mayat dalam tembikar
Masih ada yang Pagan (Tidak mempunyai) dan mengamalkan animisme.
Islam – mematuhi hukum agama, orang tua dan undang-undang etnik. (Salin Rajah MS 197)
Mempunyai kesenian budaya tersendiri, Pesta Menuai, Tamu Besar, Tarian. Muzik diperbuat daripada buluh.
Seni bina orang Sabah pelbagai dan unik, Rumah Panjang (Murut dan Rungus)

KEGIATAN EKONOMI
Kegiatan ekonomi berdasarkan penempatan mereka. Pertanian Sara diri, perikanan dan perdagangan
Mengamalkan kegiatan sara diri (Pertanian, emmungut hasil laut, hasil hutan dan menangkap ikan)
Pertanian Pindah (Padi Huma) dan kekal (Padi Sawah).
Kadazandusun – Penampang, Tuaran, Papar, Ranau, Tambunan dan Keningau mengamalkan kegiatan padi huma, ubi, keledek, sayur, buah-buahan, kelapa dan menternak.
Melayu Brunei, Suluk dan Bajau – Hasil Laut.
Masyarakat Bajau Laut – penyelam, pengutip hasil laut yang mahir
Murut – Memungut hasil hutan, damar, rotan dan madu.
Memungut hasil gua – Sarang Burung layang-layang
Perdagangan – Sistem Barter, Perdagangan dengan pedagang cina menggunakan wang.
Perdagangan dijalankan di Tamu – ia juga mengeratkan hubungan dan mewujudkan semangat muhibah.

1 ulasan: